San Pelaioak, Zarautz, 2006:

txixapa10

txixapa11

txixapa12

txixapa14

txixapa13

txixapa15