Gaztetxe Tour, Lazkao, 2005:

txixapa5

txixapa6

txixapa7

txixapa8

txixapa9